Solheimslia B13

T. Ullaland AS har prosjektert ferdig nytt bustadfelt på Solheim. Feltet vil bli utbygd med ei bustadblokk i 2 byggetrinn.
Byggetrinna innheld 26 og 21 bueiningar til saman 47 einingar i varierande storleik. Grunnarbeidet er i gang på veier og
VA anlegg for tomtane og blokkene. Vi har også begynnt med utsprenging av tomtane for både byggetrinn 1 og 2 for blokka.
Pris vil ligge frå kr.1.730.000 og oppover. Vi vil gje ein rabatt på kr.100.000,- til dei 10 første kjøparane som er under 34 år og har BSU konto. Sparebanken Vest godkjenner dette som eigenkapital og kjøparane kan velje fritt i blokka. Det vil også bli lagt ut for sal flotte og sørvende tomter med flott utsikt for einebustader og fleirmannsbustader.
Her vil kjøpar stå fritt i val av hustype og leverandør. For spesielt interesserte har vi også båtplassar til sal i
Furuholmen Båthavn. Er du interessert så bruk vårt kontaktskjema under eller ring Thor-Arne etter kl.18.00
på tlf. 90622996, eller send ein SMS.

Sjå prospekt
Sjå tomtekart
Sjå teikning
Sjå reg.føresegne.
Sjå omtale i Firdaposten


Fotomontasje Solheimsfeltet B13
Fotomontasje Solheimsfeltet B13
Reguleringskart
Reguleringskart
Solheimsfeltet B13
Solheimsfeltet B13
3D front blokk
3D front blokk
3D utsikt fra terasse
3D utsikt fra terasse
3D interiør/utsikt
3D interiør/utsikt
*
*
Vi er medlem av:
_________________________
Trygve Ullaland AS
Vågavegen 37
6900 Florø

Tlf: 57741793
Mobil: 906 22 996
Fax: 57 74 21 44
E-post kontoransvarleg:
anna@ullaland.no

Dagleg leiar:
thor-arne@ullaland.no

Orgnr: 979 734 689