Hans Blomgata

Vi i gang med reguleringsplan for området, og vil så snart denne er godkjend kome tilbake med utfyllande opplysningar. Sjå omsøkt plan her.
Dette huset skal rivast
Dette huset skal rivast
Sett fra nordaust
Sett fra nordaust
Sett frå nordvest
Sett frå nordvest
Vi er medlem av:
_________________________
Trygve Ullaland AS
Vågavegen 37
6900 Florø

Tlf: 57741793
Mobil: 906 22 996
Fax: 57 74 21 44
E-post kontoransvarleg:
anna@ullaland.no

Dagleg leiar:
thor-arne@ullaland.no

Orgnr: 979 734 689