Tomter, utvikling og sal

I undermenyen til denne sida finn du ein presentasjon av utbyggingsprosjekta våre. Desse sidene vil bli oppdatert etter kvart som prosjekta skrid fram og blir ferdigstilte. Når dei er ferdigstilte, vil ein kortfatta presentasjon bli lagt under: Referansar
Vi er medlem av:
_________________________
Trygve Ullaland AS
Vågavegen 37
6900 Florø

Tlf: 57741793
Mobil: 906 22 996
Fax: 57 74 21 44
E-post kontoransvarleg:
anna@ullaland.no

Dagleg leiar:
thor-arne@ullaland.no

Orgnr: 979 734 689