Referanser

Grovastøylen Skytebaneanlegg 2011
Arbeidet bestod i oppbygging av tilkomstvegar med teknisk anlegg til pistolbane, leirduebane, viltbane, 100 og 200 m bane. Samt 3 store parkeringsplassar. I tillegg sprengde vi ut 10.000 m³ med fjell og bygde 1.000m med veg. Vi asfalterte 3.000 m² og opparbeidde filtrasjonsanlegg og bora etter vatn ned på 120 m djupne.

Bustadfelt Nybømarka
Dette bustadfeltet bygde vi ut i tidsrommet 2008 til 2010.
Det er i alt 16 leilegheiter og 2 einebustader. I feltet er det framleis ein fin tomt att som
Byggservice AS eig og som er klar til utbygging for den som er interessert.
Ewos-utbygging 2009 / 2010
T. Ullaland AS hadde store delar av grunnarbeidet til utbygginga. Den bestod av riving av esisterande sildekummar frå SILFAS-tida, der murveggane var opptil 90 cm tjukke. I areal utgjorde dei gamle bingane 3.000 m2. All massen vart kjeldesortert til ny bruk. Vi hadde også grunnarbeidet til den nye kaia og til dei nye ferdigvare-siloane samt til siloane for råstoffet.
Brandsøyvegen
Dette anlegget blei ferdigstilt i 2010 og var ein oppgradering av parsell 1 frå Brandsøy til Verpevika.
Grunnarbeid Botnaneset
Ny tilkomstveg til Botnaneset Industriområde og djupvasskai til
Flora kommune.
12.000 m3 sprenging av fjell -
2.000 m2 med forstøttningsmur i naturstein - 400 m med 1.000 mm overvassrør i betong - 200 m profilstøypt autovern utført med glideforskaling - 400 m med standard rekkverk i stål.Grunnarbeid til to hallar for GDF 1 stk 2.000 m2 og 1 stk. 1.200 m2 med subseabasseng for utprøving av utstyr til Nordsjøen, djupne 8 m.
Vi er medlem av:
_________________________
Trygve Ullaland AS
Vågavegen 37
6900 Florø

Tlf: 57741793
Mobil: 906 22 996
Fax: 57 74 21 44
E-post kontoransvarleg:
anna@ullaland.no

Dagleg leiar:
thor-arne@ullaland.no

Orgnr: 979 734 689