Om oss

Historikk:
Trygve Ullaland AS vart etablert i 1998 og har drive med grunn- og betongarbeid.
Hovudområdet har vore utbygging av kommunale tekniske anlegg, steinuttak, oppbygging av industriområde.

Dette har resultert i oppdrag som:
Utbygging på Ewos, riving av bygg, grøfter og trafostasjonar for SFE Nett AS

og utvikling av byggefelt som vi sjølv har kjøpt tomteareal til.
Vi har også utvikla og investert i eigne industriareal.

Fagområde:
Følgjande ytingar er våre spesialområde :
Grunnarbeid, sprenging, masseflytting, kommunale teknisk anlegg, kabelanlegg, komplett tilrettelegging av byggefelt og bygging av gang- og sykkelveg. Bedrifta er godkjend for miljøkartlegging, miljøsanering og avfallshandtering,
har ADK 1-sertifikat og er sentralt godkjend i mange klassar.
Bedrifta har dei 3 siste åra hatt 10-14 tilsette og 20 mill. NOK i omsetning og har ein sunn økonomi.
Vi er også godkjend opplæringsbedrift og har for tida ein person under opplæring.

Administrsjon:
Dagleg leiar Thor-Arne Ullaland
mob 90622996

Økonomiansvarleg Anna Ullaland
mob 41523199

Seniorkonsulent Trygve Ullaland
mob 91555216

Bas Kjell Humlestøl
mob 91819552

HMS-ansvarleg Kåre Schjelderup
mob 94898740


Tilsette:
Maskinkjørarar med fagbrev: 6 stk
Skytebasar: 3 stk
Lastebilsjåførar: 6 stk
Anleggsarbeidarar: 2 stk

Utstyr:
Gravemaskiner over 20 tonn: 4 stk
Gravemaskiner under 14 tonn: 3 stk
Sorteringsverk stein grus avfall: 1 stk
Traktorar med hengar: 2 stk
Borerigg Atlas D7: 1 stk
Lastebilar Man: 2 stk
Dumper: 1 stk
Hjullaster: 1 stk
Meislehammarar til 8 - 14 - 20 - 28 tonn gravarar
Betong saks/stål og klype for 20 - 28 tonn gravarar
Diverse småutstyr hoppetusse, slepevals, lasere, totalstasjon
Vi er medlem av:
_________________________
Trygve Ullaland AS
Vågavegen 37
6900 Florø

Tlf: 57741793
Mobil: 906 22 996
Fax: 57 74 21 44
E-post kontoransvarleg:
anna@ullaland.no

Dagleg leiar:
thor-arne@ullaland.no

Orgnr: 979 734 689