Næringsbygg / areal

UBN er dotterselskapet vårt som driv med bygg og næringsutleige. Vi held til i Hestenesgata og har mange
spennande firma som leigetakarar.
Det gjer vårt bygg til ein liten "næringshage"
Våre leigetakarar er:
* UCO
* Ocea (Mercatus )

* Sivilforsvaret
* Ocea (Mercatus )

* Florø Rør
* Hammerseth Transport
* Overflateservice (Terje Knutsen)
* Dolfin (leveransar til leiteriggar i nordsjøen)


Andre næringseigedomar

Hamregata 17 / Ahlsell
Ahlsell rør og elektro grossist leiger det meste av dette bygget med ei grunnflate på 1500 m2.Nesjane Industriområde

På området har vi i dag masseuttak for prosjekt i Eikefjord-området.
Nesjane Industriområde,Eikefjord


Trolleskjæret

Her leiger vi ut til DK Ferdigbetong. Vi har eigen kai der vi tek imot sand
og grus.
Trygve Ullaland AS har også sitt masselager her.Vi er også i gang
med å prosjektere eigen hall med areal for utleige. Hallen skal byggast
i 2012 mellom Global og betongfabrikken til DK Ferdigbetong.

Sjå teikning.

Vi er medlem av:
_________________________
Trygve Ullaland AS
Vågavegen 37
6900 Florø

Tlf: 57741793
Mobil: 906 22 996
Fax: 57 74 21 44
E-post kontoransvarleg:
anna@ullaland.no

Dagleg leiar:
thor-arne@ullaland.no

Orgnr: 979 734 689